^

Linked Views


2018. 11.28 - 02.28.
Koreai Kulturális Központ, kiállítótér
Workshop / 2018. november 17.

A plakáton szereplő kép a nyugatival szembeni keleti nézőpontot fejezi ki azáltal, hogy Balassa Júlia műalkotását Ji Minsun Tigrisszem című művének részeként ábrázolja. Egy keleti és nyugati művész közös vágya a világ és az emberiség igazi boldogsága iránt

A LINKED VIEWS kiállítás Ji Minsun és Balassa Júlia alkotásait mutatja be. A koreai és magyar művészekben közös, hogy hazájuk folklórjából merítenek inspirációt. Ji Minsun a koreai népi festészet egyik legkiemelkedőbb mai képviselője. Több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy megtalálja e hagyományos művészeti ág modernkori útját. A művész a minhwa képeket tartja a legkoreaibb műalkotásoknak, hiszen hagyományosan az egyszerű emberek által készített festményeket nevezték így. Ji Minsun Kim Sangchul tanítványaként, rendkívül részletgazdag és realisztikus tigrisábrázolásairól vált ismertté. A tigris a koreai hiedelemvilág szerint távol tartja a gonosz szellemeket és áldást hoz, így a művész alkotásai úgy is értelmezhetők, mint amelyekkel jó szerencsét kíván az emberek számára.

Balassa Júlia magyar textilművész munkáinak központi motívuma az életfa, melyet megtalálunk az indiai, európai, szibériai, észak-amerikai és számos más kultúra szimbolikájában is, mint szakrális jelentőségű, hatalmas fát, mely koronájában az eget tartja fenn. Júlia így ír művészetéről:
„Gyerekkoromban a magyar népmesékből és népdalokból szívtam magamba az őstudást és erkölcsöt, melyek a Világmindenséget modellálták és meghatározták az ember helyét és szerepét a teremtett világban. Ebből az őstudásból kilépve alkottam meg a saját képi világomat és valóságomat, melyek a selyemképeim szellemi mondanivalójának alapjául szolgáltak.”

A Koreai Kulturális Központ kiállítása arra vállalkozik, hogy egyszerre mutassa be a koreai tigris témával dolgozó festő és a magyar életfa motívumra alapozó selyemművész világnézetét. A két világ együttes szemlélésében egy egészen új értelmezési kerettelkapcsolódhatunk a tárlat műalkotásaihoz

LINKED VIEWS – két távoli forrás egyesülése a digitális világban

Első pillantásra nehéz közös pontot találni a két merőben eltérő kulturális háttérből érkező művész alkotásaiban. A koreai népi festészet gyakori motívuma a tigris, a sárkány, a bazsarózsa, a darumadár, a lepke és a ponty, míg a magyar népi kultúrában az életfa mellett galambbal, szarvassal és angyalokkal találkozunk. A motívumvilág mellett alkotási metódusuk is különböző. Ji Minsun a hagyományos minhwa festészeti technikát követi. Alkotásainak alapja a koreai hanji papír vagy kendervászon, a festéshez pedig tintát és ragasztóba kevert bunchae pigmentport használ. Alakjai így egyszerre élettel teliek, mégis nyugalmat sugároznak. Balassa Júlia ezzel szemben elsősorban selyemmunkákat készít. Visszatérő témája az életfa, mely lombkoronája, törzse és gyökerei révén közvetítő szerepet játszik az ég, a föld és az alvilág között. Művei kitűnő példát adnak arra, hogyan szemléli és örökíti meg a művészet nyelvén egy halandó a halhatatlan világot. A selyemművész páratlan színérzékkel teremt olyan képi világot, melyben fantasztikus karakterei szinte életre kelnek. Munkái között járva mintha egy különös álomvilágba csöppennénk.

A LINKED VIEWS kiállítás a dél-koreai Art Space DA:MDA támogatásával valósul meg. A szervezet célja, hogy népszerűsítse a koreai műalkotásokat világszerte, valamint támogassa azokat a művészeket, akik a hagyományos koreai technikákat használják. A kiállítás megnyitóján Ji Minsun megismerteti a közönséget a minhwa koreai népi festészet rejtelmeivel, november 17-én pedig egy kézműves workshopra várja az érdeklődőket, ahol megmutatja, hogyan varázsolhatunk műalkotássá olyan hétköznapi tárgyakat, mint amilyen például egy fa vágódeszka.

Workshop
Dátum: 2018. november 17. (szombat) 10:00-13:00
Helyszín: Koreai Kulturális Központ, kiállítótér
Maximális létszám: 15 fő (regisztráció a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik)
A foglalkozásra, kérjük hozzanak magukkal egy otthon használt fa vágódeszkát vagy tálcát.
Jelentkezés: koreaikultura@koreaikultura.hu
<