^

All lies! / Walking on edge / Memento

SZABÓ Klára Petra
2020. 10.26 - 11.27.
Szabó Klára Petra saját teste szolgálja a nyersanyagot önreflektív, a női szerepekkel, tevékenységekkel és a sztereotípiák lebontásával foglalkozó akvarell animációihoz. Olyan apró és intim történeteket, egyszerű narratívákat hív elő, amelyek sok mindenki számára ismerős helyzeteket modelleznek és egyben összetett szimbolikus tartalommal bírnak. 

Munkái a női nézőponton keresztül mutatják be az öntárgyiasítás és az öntárgyiasítás szükségszerűségének különböző megnyilvánulási gyakorlatait. Témaválasztásával pedig, a szubjektív hangvétel megtartása mellett egyre inkább átlép az önelemző, önreflektív megközelítésen az általánosabb állítások megfogalmazása felé a személye és a női identitás kérdéskörét illetően. A művész ugyanis saját példáján keresztül kérdez rá a női szerepekre, illetve társadalomba betöltött helyük ambivalenciáira; önvizsgálata egyfajta mankó a nők általános identitáskereséséhez. Univerzális női történetek elbeszéléséhez adja kölcsön önnön lényét, így saját történetei nem csak hozzá, hanem a nőiség fogalmaihoz is kapcsolódnak. 
 
Míg a művész saját testét, énjét, véleményét, művészi adaptációban közszemlére bocsátja, ezalatt  teszi fel a kérdést a Koreai Kulturális Központ járványhelyzetre reflektáló online kiállítás-sorozata. 

A téma aktualitásához nagyban hozzájárul, hogy a női szerepkörök krízise egy vissza-visszatérő fogalomkörré vált az elmúlt hónapokban a vírus alatt. Hiszen a bezártság, a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság nem ismeretlen fogalmai a női identitás történetének, és súlyuk az adott helyzetben egyre nehezebbé vált. Szabó Klára Petra munkái egy olyan valóságot tárnak fel, ahol a nő, mint egyedüli szereplő jelenik meg, és kizárólag önmagán átszűrve láttatja a világot. Amellett, hogy a női énhez kapcsolódó tradicionális sztereotípiák lebontásán, feldolgozásán és néha megélésén dolgozó egyénről beszél, munkái egyben ezen berögzött egyoldalúság feloldásaként is értelmezhetőek. A társadalmi narratívakból ismert, klasszikus női személyiségjelek elutasítása nélkül, azok felhasználásával cselekvő, tudatos, kontemplatív szereplőket hív elő. Alkotásai a női kollektív emlékezet szenvedéseinek manifesztálódásáról, és annak tudatos újraírásáról beszélnek. 
<
<All lies! / 2018 / installation, watercolor animation, loop / various size>
<Memento / 2012 / projected watercolor animation (0:00:05)/ approx: 70cm x 170cm>
<Walking on edge / 2012 / watercolor animation, knife (0:00:13) /약 50cm x 50cm>