^

Egy eltűnő sziget partján

Lee Dae Sung
2021. 08.02 - 09.30.
Egy eltűnő sziget partján
Nyugat-Bengália, India. 2011


 Ghoramara szigete egy nyugat-bengáliai deltavidéken található. Az éghajlatváltozás, különösen az
1960-as évek óta tapasztalt drámai tengerszint-emelkedés, folyamatosan mossa el a sziget partját. Az
1980-as évek óta a terület több mint 50 százaléka tűnt el a tenger eróziója miatt, melynek
következtében a lakosság mintegy kétharmada már elköltözött a szigetről.
 Azok közül, akik továbbra is itt élnek, sokan földet művelnek és halásznak, így megélhetésük a sziget
erőforrásaitól függ.
 Egy általam megismert köztisztviselő szerint 20-25 éven belül az indiai kormány hivatalosan is
eltűntnek nyilváníthatja a szigetet, és kidolgozott egy tervet, melynek értelmében a lakosságot egy
másik, Sagar nevű szigetre telepítenék át. Ez az evakuálási terv azonban nem biztosít semmilyen
pénzügyi támogatást vagy kompenzációt azok számára, akik kénytelenek lesznek hátrahagyni az
addigi életüket.
 Szemtanúja voltam annak, ahogy egy örökség maradványai hullámsírba vesznek. Az erózió
következtében elpusztult növények csupasz gyökerei érzékeltetik, hogy az itteni emberek élete is talajt
vesztett. A tenger elnyeli múltjukat, miközben jövőjük homályba vész.
 A folyamatosan zsugorodó terület és a tovatűnő növényzet után nem marad más, mint üledékes és
egyre kopárabbá váló part, melynek szépsége ironikus. Nevezhetnénk akár emberi kéz alkotta tragikus
szépségnek is. A falubeliekről a parton készítettem portréfotókat, ahol az eltűnőfélben lévő sziget
szépsége veszi körül őket, szürreális jelleget kölcsönözve a képeknek. Mindazonáltal ez az emberek
és életterük valóságos állapota. Eljön majd a nap, amikor nem lesz más választásuk, mint elköltözni
szülőföldjükről. Egy nap ez a sziget, ahol születtek, csak az emlékeikben fog létezni. 

Futurisztikus régészet
elsivatagosodás Mongóliában. 2015


 A történelem során a nomád életmód központi szerepet töltött be a hagyományos mongol kultúrában.
Még az elmúlt évek urbanizációja által okozott változások ellenére is a mongolok mintegy 35
százaléka nomád életet él, így túlélésük továbbra is a hatalmas, végtelen földterületektől függ.
 Ez azonban egyre nehezebb, mert hagyományos életmódjukat a föld jelentős átalakulása fenyegeti. A
mongol kormány felmérése szerint ez idáig mintegy 850 tó, valamint 2000 folyó és patak száradt ki az
országban. Ez a vízveszteség hozzájárul Mongólia elsivatagosodásához, melynek nyomán az elmúlt
30 évben földjének 25 százaléka már sivataggá változott. Mongólia területének 75 százalékát
potenciális elsivatagosodás fenyegeti. Ezek a környezeti változások közvetlenül veszélyeztetik a
mongol nomád életmódot, amely évezredek óta nemzedékről nemzedékre öröklődik.
 Ez a projekt arra tesz kísérletet, hogy létrehozzon egy skanzent egy valódi helyen - az
elsivatagosodott Mongólia földjein – valódi emberekkel és állataikkal. A koncepció azon az
elképzelésen alapul, hogy ezek az emberek a jövőben a túlélésük érdekében tulajdonképpen
skanzenbe fognak kényszerülni. Ezt az érzetet erősítik a kinyomtatott és hirdetőtáblára tett képek,
amelyek a tényleges táj horizontjával egy vonalban helyezkednek el.
 Remélem, ez által sikerül érzékeltetni, hogy ezeknek a nomád embereknek az élete a valóság és egy
múzeum virtuális tere között folyik. 
 Elképzelhető, hogy a hagyományos mongol nomád életmód a jövőben már csak egy skanzenben fog
létezni.
<
Egy eltűnő sziget partján01, 2011, 225x150cm
Egy eltűnő sziget partján02, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján03, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján04, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján05, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján06, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján07, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján08, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján09, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján10, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján11, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján12, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján13, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján14, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján15, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján16, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján17, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján18, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján19, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján20, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján21, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján22, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján23, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján24, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján25, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján26, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján27, 2011, 60x45cm
Egy eltűnő sziget partján28, 2011, 60x45cm
Egy eltűnő sziget partján29, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján30, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján31, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján32, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján33, 2011, 65x90cm
Egy eltűnő sziget partján34, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján35, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján36, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján37, 2011, 60x46cm
Egy eltűnő sziget partján38, 2011, 51,5x39cm
Egy eltűnő sziget partján39, 2011, 60x46cm
Egy eltűnő sziget partján40, 2011, 150x100cm
Egy eltűnő sziget partján41, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján42, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján43, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján44, 2011, 90x65cm
Egy eltűnő sziget partján45, 2011, 225x150cm
Futurisztikus régészet01, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet02, 2015, 300x150cm
Futurisztikus régészet03, 2015, 300x150cm
Futurisztikus régészet04, 2015, 150x100cm
Futurisztikus régészet05, 2015, 150x100cm
Futurisztikus régészet06, 2015, 150x100cm
Futurisztikus régészet09, 2015, 150x100cm
Futurisztikus régészet07, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet08, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet10, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet11, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet12, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet13, 2015, 225x150cm
Futurisztikus régészet14, 2015, 300x150cm