^
Intimacy and Isolation
09.28 - 10.23.
"Munkáimban az akvarell hagyományos, érzékeny médiumát ötvözöm technikai újításokkal és virtuális tartalommal. Alkotásaim döntően részletgazdag, narratív akvarellek, valamint az akvarelleket mediális alapegységként kezelő installációk, animációk. Témaválasztásommal pedig a szubjektív hangvétel megtartása mellett egyre inkább átlépek az önelemző, önreflektív megközelítésen az általánosabb állítások megfogalmazása felé a személyem és a női identitás kérdéskörét illetően.” Többnyire saját életemből, empirikus élményeimből és közvetlen környezetemből merítek. Jelenleg az elszigeteltség és intimit......
...